Ο Ν.Ο.Β. συγκεντρώνει ρούχα, για τους φορείς του Δήμου μας που έχουν ανάγκη