Press

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Αθλητικό Σωματείο με την επωνυμία Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης που εδρεύει στον Λαιμό Βουλιαγμένης, επιθυμεί να λάβει προσφορές για τη λειτουργία και εκμετάλλευση χώρων εντός των εγκαταστάσεων του στο Λαιμό Βουλιαγμένης. Πρόκειται για το κυλικείο του εντευκτηρίου, το κυλικείο αθλητών του κολυμβητηρίου, την καντίνα του μώλου και το κυλικείο δίπλα στο κολυμβητήριο. Προσφορές μπορούν να κατατεθούν για ένα ή και για περισσότερους από τους πιο πάνω χώρους. Γίνεται γνωστό ότι οι εγκαταστάσεις αυτές εξυπηρετούν αποκλειστικά τα μέλη του Ναυτικού Ομίλου, τις οικογένειες και τους προσκεκλημένους των μελών και τους αθλητές του Ομίλου

Οι συμβάσεις με τους σημερινούς αναδόχους λήγουν στο τέλος του 2018.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να καταθέσουν στη γραμματεία του Ομίλου κλειστό φάκελο  μέχρι την 15η  Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 12μ., ο οποίος θα περιέχει τα εξής στοιχεία:

  • Πλήρη στοιχεία ταυτότητας φυσικού προσώπου ή νομιμοποιητικά έγγραφα νομικού προσώπου μαζί με γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ
  • Πρόσφατες φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες, καθώς και ποινικό μητρώο του φυσικού προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου αντίστοιχα.
  • Σύντομο βιογραφικό φυσικού προσώπου ή στοιχεία δραστηριοποίησης νομικού προσώπου
  • Αποδεδειγμένη τουλάχιστον διετή εμπειρία και τεχνογνωσία στην εκτέλεση παρόμοιων υπηρεσιών (κυλικεία, χώροι εστίασης, catering κ.λπ.)
  • Οικονομική προσφορά με προτεινόμενο ετήσιο αντάλλαγμα παραχώρησης του χώρου και χρόνος καταβολής του. Ετήσιες αναπροσαρμογές
  • Προτεινόμενη διάρκεια εκμετάλλευσης
  • Προτεινόμενες εγγυήσεις για την εκπλήρωση των όρων της παραχώρησης και ασφάλιση χώρων
  • Τεχνική πρόταση για αξιοποίηση του παραχωρούμενου χώρου και αναλυτικά χρονοδιάγραμμα κατασκευής επενδύσεων, πλάνο ανάπτυξης, προτεινόμενη διαμόρφωση χώρου, επισκευές, βελτιώσεις, υλικοτεχνική υποδομή, λίστα εξοπλισμού
  • Αναλυτικό κατάλογο με τα προς διάθεση προϊόντα και βεβαιώσεις καταλληλότητας/ασφάλειας αυτών.  

Λεπτομέρειες για τους χώρους, το εμβαδόν αυτών και του παραχωρούμενου περιβάλλοντος χώρου, καθώς και για την περίοδο λειτουργίας της κάθε εγκατάστασης θα δίνονται μετά από ραντεβού και επιτόπια επίσκεψη των ενδιαφερομένων στις εγκαταστάσεις. Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί το ωράριο λειτουργίας του κάθε χώρου, καθώς και το ωράριο για τον ανεφοδιασμό των προμηθειών του, να συμμορφώνεται με συγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική και να υποβάλλει κάθε φορά προς έγκριση τον κατάλογο των προσφερομένων προς κατανάλωση ειδών στο Δ.Σ. του Ομίλου.

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από το Δ.Σ. του Ομίλου μέχρι την 15η Οκτωβρίου 2018 και οι υποψήφιοι πιθανόν να κληθούν για διευκρινήσεις.  Εάν ο επιλεγείς από το Δ.Σ. ανάδοχος δεν προσέλθει εντός 5 ημερών από την έγγραφη ενημέρωση του, για υπογραφή της σχετικής σύμβασης με την προσκόμιση και των αντίστοιχων εγγυήσεων, το Δ.Σ. είναι ελεύθερο να προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης με άλλο υποψήφιο.

Η παρούσα δεν έχει τον χαρακτήρα διαγωνισμού, αλλά είναι πρόσκληση προς ενδιαφερομένους με γνωστοποίηση της διαδικασίας για την αξιολογηση και επιλογή τους ως αναδόχων από το Δ.Σ. του Ν.Ο.Β., με την έκδοση από αυτό σχετικής απόφασης.