‘Μετά και από τις τελευταίες αναλύσεις ,τα νερά του Ν.Ο.Β. παραμένουν καθαρά’