ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ