Δημήτρης Παπαδημητρίου: 3ος στην Ευρώπη σε όλα τα αθλήματα και 1ος στα αγόρια