Διασυλλογικός Αγώνας Βούλας – Χρυσό ο Παπαδημητρίου, Αργυρό ο Κυρπόγλου