Κύπελλο Απόλλωνα Ζωστήρα: 1 Xρυσό & 2 Xάλκινα οι αθλητές Laser του Ν.Ο.Β.