Παστρικάκεια 2018, 5 – 6 Μαΐου – 4 μετάλλια για την ομάδα του Ν.Ο.Β.!