Προσωρινά αποτελέσματα Περιφερειακού πρωταθλήματος Αθηνών β Φάση – 1η ημέρα