Πρωταθλητές Ευρώπης Κυφίδης και Βαλιάδης στην ιστιοπλοΐα!