Πρόκριση Εθνικής Ομάδας Laser: στην Εθνική Ομάδα Βαλιάδης και Καραγεώργου.