2 Χρυσά μετάλλια, 2 Αργυρά μετάλλια και 1 Χάλκινο τα Laser του ΝΟΒ!