Όροι Solidarity

Δηλώνω ότι συμφωνώ και αποδέχομαι:

  1. Τη δημοσίευση των επαγγελματικών μου στοιχείων στο SOLIDARITY PROGRAMME του Ν.Ο.Β.,το οποίο ως μοναδικό σκοπό έχει την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των μελών και την αλληλο-υποστήριξη τους.
  2. Προσφέρω τα αγαθά της επιχειρήσής μου με προνομιακούς όρους ή τις υπηρεσίες μου προς όλα τα μέλη του Ν.Ο.Β.
  3. Δεσμεύομαι να υποστηρίξω σε όλη τη διάρκεια του έτους,την προσφορά της επιχειρήσής μου ή των προσωπικών επαγγελματικών μου υπηρεσιών,προς όλα τα μέλη του Ν.Ο.Β.,με την ένδειξη κάρτας μέλους.