Εξαιρετικά αποτελέσματα με 8 μετάλλια για το τμήμα προαγωνιστικής κολύμβησης του Ν.Ο.Β.