Πανελλήνιοι σχολικοί αγώνες κολύμβησης 2018-2019 & οι 10οι Πτολεμαϊκοί αγώνες