Σπουδαίες εμφανίσεις για την ομάδα αγωνιστικής κολύμβησης του Ν.Ο.Β.