4 Σεπτεμβρίου – Έναρξη Σχολών Εκμάθησης Κολύμβησης