6 Μετάλλια στους χειμερινούς αγώνες κολύμβησης ο Ν.Ο.Β