Χάλκινο μετάλλιο για την ομάδα καλλιτεχνικής κολύμβησης του Ν.Ο.Β.