Χάλκινο μετάλλιο οι κορασίδες ‘Α στους χειμερινούς αγώνες