Με δύο Χάλκινα ο ΝΟΒ, στο Πανελλήνιο Νεανίδων Συχρονισμένης!