ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ Ν.Ο.Β.