Γιάννης Βελώνιας: «Η φετινή ανανέωση έχει μακροχρόνιους στόχους»