Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης ένα από τα μόλις 3 σωματεία στον Υγρό Στίβο, που έλαβε την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση της Γ.Γ.Α. μέχρι σήμερα