Ο Ν.Ο.Β. δημιούργησε Επιστημονική Ομάδα Διατροφικής Υποστήριξης για τους αθλητές του