Χάλκινο Μετάλλιο για τις Κορασίδες της Βουλιαγμένης.