Εύκολη νίκη για τις Γυναίκες στο Λαιμό, επί του Εθνικού! Δευτέρα, στον Πειραιά