Κορίτσια με Πείσμα και Δύναμη, για το Πρωτάθλημα!!!