Οι διεθνείς αγώνες “Διακάκεια 2020” στις 12-13 Σεπτεμβρίου στη λίμνη Στράτου στο Αγρίνιο