Έκτακτη ενημέρωση Ν.Ο.Β.: Αναστολή όλων των προπονήσεων