ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΤΟΥ Ν.Ο.Β.