2ος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα νεότητας ο Αλέξανδρος Καλπογιαννάκης