Ανακοίνωση λήξης συνεργασίας με Κωνσταντίνο Σπηλιόπουλο