Εκπαίδευση Emergency First Response – EFR στον ΝΟΒ!