Μέλη με δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση της 7ης Νοεμβρίου 2021