Μέλη με δικαίωμα ψήφου στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση