Μίνι Παίδες Ν.Ο.Β.: κοινή προετοιμασία με το Ναύπλιο