Νέα μέτρα Ν.Ο.Β. για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19