Πίνακας με σκάφος του Ν.Ο.Β.κοσμεί το Δημαρχείο Βούλας.