ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 21 /9/2018 της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν.Ο.Β. ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ