Πιστοποίηση καθαρότητας θαλασσινού νερού στον Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης