Πρόσκληση Μελών Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης σε έκτακτη τακτική γενική συνέλευση