ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ Ν.Ο.Β. ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ