Πρόσκληση σε Ετήσια Γενική Τακτική Συνέλευση Ν.Ο.Β.