Υγειονομικό πρωτόκολλο συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση & τις Αρχαιρεσίες της 20ης Μαρτίου 2022