Χρήσιμες πληροφορίες για τα Μέλη του Ν.Ο.Β. – 2023