Π. Πρίμπας: Προπονητής – «συλλέκτης» χρυσών μεταλλίων.