Διοίκηση

Πρόεδρος
Στέλλα Λαζάρου-Τίγκα

Αντιπρόεδρος
Σοφία Στρουγγάρη

Γενικός Γραμματέας
Αναστάσιος Κυρπόγλου

Γενικός Αρχηγός Αθλητικών Τμημάτων
Ρέννος Βελώνιας

Οικονομικός Διαχειριστής
Ανδρέας Λεούσης

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
Μάριος Δαραβίγκας

Αναπληρωτής Γενικός Αρχηγός Αθλητικών Τμημάτων
Δημήτρης Τσίκλος

Αναπληρωτής Οικονομικός Διαχειριστής 
Ανδρέας Παπαγεωργίου

Μέλη

  • Πάνος Αλευράς
  • Κωνσταντίνος Καραντινός
  • Μάνος Συμεωνίδης