Ο Ν.Ο.Β. ανανεώνει τη συνεργασία του με τον Παναγιώτη Τζωρτζάτο έως το 2023